Vi bistår våre kunder i å forstå hvordan teknologi, teknologianvendelse og myndighetenes rammevilkår påvirker forretningsmodellene, mandatet og samfunnsoppdraget deres.

Ofte har vi rollen som sparringspartnere eller som ekstern kompetanse for å supplere den interne kompetansen på området, enten det er i interne prosesser eller i møte med eksterne aktører.

Les om våre tjenester