Tjenester

Rådgiving

Vi i Otte har spesialisert oss på ledelsesrådgiving, også kjent som management consulting, med fokus på hvordan teknologi og regulering og politikk påvirker strategi, forretningsmodeller, organisering av virksomheten og mer.

Vi bistår virksomheter med å tilpasse seg og å følge endringene, enten handler om organisering av virksomheten, utvikling av forretningsmodeller, behov for it-sikkerhet, etc.

Vi fungerer som sparringspartner for ledere på flere nivå, ledergrupper og styrer, enten det er i interne eller eksterne prosesser, det kan være i møte med kunder, leverandører, media eller myndighetene.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg.

Informasjonssikkerhet og personvern

Arbeid med sikkerhet og personvern blir stadig viktigere for både lønnsomhet og lovlig drift. For små og mellomstore bedrifter og organisasjoner som i begrenset grad har tilgang på egen sikkerhets- og personvernkompetanse internt, kan det være vanskelig å holde oversikten, ivareta nødvendig kontroll og håndtere ledelsens lovpålagte ansvar.

Våre fagrådgivere har bred erfaring med rådgivning i offentlige og private virksomheter, både som personvernrådgiver, personvernombud og CISO. I Otte samarbeider vi tett med hverandre, våre samarbeidspartnere og ikke minst deg som kunde for å sikre høy faglig kvalitet og praktisk veiledning.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har et selvstendig ansvar for hvordan virksomhetens behov for it-sikkerhet og ansvar for både personvern og data ivaretas. I tillegg til det ordinære ansvaret som følger av lederrollen er også deler av dette ansvaret og tilhørende sanksjoner regulert i lovverket.

Vi bistår ledelse og styret med dette ansvaret enten det er i en enkelt sak eller løpende over tid.

Kartlegging av virksomhetens håndtering av sikkerhet

Gjennom en overordnet kartlegging av virksomheters håndtering av sikkerhet, personvern og forvaltning av data, hjelper vi med å forstå graden av modenhet og få det nødvendige overblikket på en forståelig måte. Vi utformer også planer med tiltakslister for å sørge for nødvendig kontroll i virksomhetens videre arbeid med sikkerhet og personvern i tett samarbeid med våre kunder.

Opplæring og rutiner

Vi bistår med tiltak som etablering eller tilpasning av rutiner, opplæring og oppfølging, dialog med leverandører og mer.

Rådgivning om sikkerhet og personvern

Otte er sparringspartner og rådgiver for ledelsen og styret i virksomheter slik at ledelsen blir tryggere i sine beslutninger. Vi bidrar til etterlevelse av regelverket og sikring av virksomhetens verdier innenfor rammene av behovene og oppgavene som skal løses.

CISO

Vi kan ta rollen som CISO, eller informasjonssikkerhetsleder, som en tjeneste for din virksomhet.

Personvernombud

Vi kan ta rollen som personvernombud som en tjeneste for din virksomhet.

Personvernombudet er definert i personvernregelverket, og hovedoppgaven er å hjelpe bedriften å gjøre ting riktig i forhold til personvernreglene, og å være kontaktpunkt for kunder, andre eksterne, og Datatilsynet.

Det er ikke alle virksomheter som plikter å ha et personvernombud. Vi anbefaler likevel at alle utnevner noen til å ha et spesielt ansvar for personvern. Du kan bruke denne testen hos Datatilsynet for å vurdere om din virksomhet må ha eget personvernombud.

Støtte til personvernombud

Personvernombud er ofte alene i en virksomhet med de mest krevende oppgavene. Vi bistår din virksomhets personvernombud som en tjeneste.

Det kan være for eksempel være støtte til gjennomføring av opplæringstiltak, vurdering og oppdatering av virksomhetens styringssystem, vurdering av personvernkonsekvenser eller håndtering av avvik.

Foredrag, kurs og øvelser

Foredrag om sikkerhet og personvern er en god måte å reise temaet sette agenda internt. Det kan være til inspirasjon, konkret faglig påfyll, etablere forståelse for ansvar, lover og regelverk. Det være generelt eller tilpasset din virksomhet, og vi synes det er viktig med påfølgende følgende dialog og refleksjon.

Kurs kan omhandle ledelsens ansvar, faglig oppfriskning, lover og regelverk, konkret bruk av utstyr og programvare, hvordan jobbe sikkert utenfor virksomhetens lokaler og mer. Vi tilbyr både generelle og tilpassede kurs.

Øvelser er viktig for å lykkes, det kan være skrivebordsøvelser med ledelsen eller andre, praktiske øvelser med utvalgte målgrupper og mer.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med sikkerhet og personvern.