Tjenester

Rådgiving

Mange virksomheter opplever endringer som følge av teknologi og endrede kjøps- og brukervaner. Å følge med på utviklingen og å tilpasse seg er avgjørende.

Vi i Otte har spesialisert oss på ledelsesrådgiving med fokus på hvordan teknologi påvirker strategi- og forretningsmodeller. Vi bistår virksomheter å tilpasse seg og å følge endringene. Kall det gjerne digitalisering i praksis.

Vi fungerer som sparringspartner for ledere, ledergrupper og styrer.

Informasjonssikkerhet og personvern

Arbeid med sikkerhet og personvern blir stadig viktigere. For små og mellomstore bedrifter som ikke har særlig tilgang på egen sikkerhets- og personvernkompetanse internt, kan det være vanskelig å holde oversikten.

Gjennom en overordnet kartlegging av virksomheters håndtering av sikkerhet. personvern og forvaltning av data, hjelper vi med å få det nødvendige overblikket på en forståelig måte, og å utforme planer for hvordan man kan sørge for nødvendig kontroll og sikring av virksomhetens verdier.

Vi er sparringspartner og rådgiver for ledelsen og styret i virksomheten for å ivareta ledelsens ansvar og bidra til både etterlevelse av lovverk og sikring av virksomhetens verdier.

Vi bistår også virksomheter i både offentlig og privat sektor med fagrådgivere innen informasjonssikkerhet og personvern.