Tjenester

Rådgiving

Mange virksomheter opplever endringer som følge av teknologi og endrede kjøps- og brukervaner. Å følge med på utviklingen og å ligge i forkant er viktigere enn noen gang. Vi i Otte har spesialisert oss på ledelsesrådgiving med fokus på hvordan teknologi påvirker strategi- og forretningsmodeller. Her bistår vi virksomheter å tilpasse seg og å ligge i forkant av endringene. Kall det gjerne digitalisering i praksis.

Informasjonssikkerhet og personvern

Arbeid med sikkerhet og personvern blir stadig viktigere. Men for små og mellomstore bedrifter som ikke har særlig tilgang på egen sikkerhets- og personvernkompetanse internt, kan det være vanskelig å holde oversikten. Gjennom en overordnet kartlegging innen sikkerhet og personvern, har vi hjulpet mange å få et overblikk på en forståelig måte, og å utforme planer for hvordan man kan sørge for nødvendig kontroll.

Vi bistår også virksomheter i både offentlig og privat sektor med fagrådgivere innen informasjonssikkerhet og personvern