Mennesker

Cathrine Vånge Singstad

er utdannet forvaltningsinformatiker, en kombinert grad i IT og juss. Bakgrunnen hennes bidrar til en god forståelse av samspillet mellom teknologi, regelverk og mennesker. Cathrine er en erfaren prosjektleder, kurs- og foredragsholder, og er opptatt av å engasjere og involvere menneskene rundt seg. Hun har mange års erfaring som rådgiver innen digital sikkerhet, personvern og teknologi, og har fungert som CISO og personvernombud i både offentlig og privat sektor.

ISO27001 sertifisert.

cathrine@otte.no

+47 95 81 15 40

Torgeir Boldvik

er utdannet forvaltningsinformatiker, en kombinert grad i IT og juss. Han har erfaring som personvernrådgiver og personvernombud og har jobbet med personvern i systemutvikling, regelverksarbeid og organisasjonsendringer i offentlig sektor. Han kommer til Otte fra stillingen som senior personvernrådgiver i UDI hvor han blant annet har jobbet med DPIA, rammeverk for innebygd personvern og komplekse problemstillinger knyttet til behandlingsansvar og fungert som personvernombud. Torgeir har en pragmatisk tilnærming og er opptatt av å kunne formidle presise behov på tvers i organisasjoner. Han har erfaring fra statlig, kommunal og privat sektor og har jobbet tett med ledelse, fag og IT.

ISO27001 og PRINCE2 sertifisert.

torgeir.boldvik@otte.no

+47 41 49 05 52

Are Evju

er utdannet jurist med spesialisering i personvern- og IT-rett. Han har erfaring som fagrådgiver og kursholder med kompetanse i personvern, informasjonssikkerhet og IT-rett. Han kommer til Otte fra UiO hvor han har jobbet som jurist innen personvern og IT-rett. Han har bred erfaring fra arbeid med rettslige problemstillinger knyttet til personvern, IT-rett og digitalisering i offentlig sektor. Are har lang erfaring med utarbeidelse og kontroll av IT-kontrakter. Han har videre god kjennskap til utarbeidelse av kravspesifikasjoner, og vurdering av tilbud i anbudsprosesser. Erfaringen hans bidrar til en god forståelse av samspillet mellom teknologi og regelverk.

are.evju@otte.no

+47 93 26 65 72

Per Øivind Skard

har jobbet med ledelse, salg og forretningsutvikling i Orkla Media, Amedia og Edda Media i 15 år. Skard har også grundet / vært med på å starte flere selskap innen media, IT og logistikk. Før oppstarten av Otte i 2019 kom han fra stillingen Direktør for økonomi, forretningsutvikling og salg i IKT-Norge og har også erfaring fra en rekke styreverv.

per@otte.no

+47 93 40 41 14

Torgeir Waterhouse

har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Før oppstarten av Otte i 2019 kom han fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. I tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

torgeir@otte.no

+47 41 61 20 96