Når gode råd og verktøy ikke brukes

Sjef for nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm la torsdag  fram rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021». Rapporten viser en kraftig økning i antall cyberhendelser. De rapporterer om tre ganger flere alvorlige cyberhendelser av NSM i fjor enn året før.  De aller fleste skjønner at informasjonssikkerhet og personvern er viktig, og det finnes store mengder råd og Les mer…