Uncategorized

Når gode råd og verktøy ikke brukes

Sjef for nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm la torsdag  fram rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021». Rapporten viser en kraftig økning i antall cyberhendelser. De rapporterer om tre ganger flere alvorlige cyberhendelser av NSM i fjor enn året før.  De aller fleste skjønner at informasjonssikkerhet og personvern er viktig, og det finnes store mengder råd og Les mer…

Another blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat Les mer…

Test Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat Les mer…